Personál

Vedoucí laboratoře:

MUDr. et MUDr. Pavel Valerián

Lékaři:

MUDr. Jeroným Kudláček

Vedoucí Laborantka:

Bc. Lucie Kuchaříková

Laborantky:

Silvie Simerská DiS.

Lucie Pumprlová DiS.

Eva Zahradníková

Eva Zádrapová

Pomocný personál:

Jana Klečková

Alena Denešová