Personál

Vedoucí laboratoře:

MUDr. et MUDr. Pavel Valerián

Lékaři:

MVDr. et MUDr. Dalibor Stratil

Vedoucí Laborantka:

Bc. Lucie Kuchaříková

Laborantky:

Silvie Simerská DiS.

Lucie Bakalová DiS.

Eva Zádrapová

Pomocný personál:

Jana Klečková

Olga Navrátilová