Histologická laboratoř

provádí bioptickou diagnostiku pomocí základních a speciálních metod včetně IHC.