Cytologická Laboratoř

provádí cytologickou diagnostiku parenchymatosních orgánů a tělních dutin včetně gynekologické cytologie.