Histologická a cytologická laboratoř s.r.o.

  • O nás
  • Laboratorní příručka
  • Kontakty

Histologická a cytologická laboratoř

vedoucí lékař MUDr. Pavel Valerián

Štěchovice 1352 76701 Kroměříž

Kontakty MUDr.Pavel Valerián -vedoucí pracoviště

IČO:29280907

IČZ:77308000

MUDr.Jeroným Kudláček

tel:573343922

e-mail:histologicka.lab@tiscali.cz

pracovní doba Po-Pá:6.30-14.30 hod.

Naše laboratoř se dělí na část bioptickou a cytologickou.Zabezpečuje diagnostické služby hlavně pro okres Kroměříž a přilehlé okolí.

Certifikace a akreditace: Certifikát ISO 9001:2008

Osvědčení o registraci NASKL II-registr klinických laboratoří akreditace MZČR pro screening děložního čípku

...........................

Histologická laboratoř pracovní doba: Po-Pá 6.30-14.30

Laboratoř vyšetřuje tkáňové vzorky z odběrových míst nemocnice-chir.odd.,gyn.odd,urologie,ORL,kožní,ortopedie.kožní odd,interní odd,gastrointestinální amb.Mimoto zajiš´tuje vyšetření soukromých lékařů chir.amb.,ORL amb.,kožní amb.gyn.amb.,stomatol.amb.Kroměříž,Kojetín a Uh.Hradiště. Laboratoř splňuje všechny požadavky kladené na přístrojové a personální vybavení -viz.laboratorní příručka.

Personální obsazení:

MUDr.Jeroným Kudláček-vedoucí lékař

Zahradníková Eva-vedoucí laborantka,PSS z histologie

Bc Kuchaříková Lucie-laborantka

Simerská Silvie Dis-laborantka

Všichni pracovníci navštěvují odborné semináře a dále se vzdělávají

...........................

Cytologická laboratoř Pracovní doba: Po-Pá 6.30-14.30

Laboratoř vyšetřuje na cytologické vyšetření

a/punkcí či výplachem tělních dutin a dutých orgánů/výpotky dutiny hrudní a břišní,vyšetření moče

b/exfoliací/čípek a hrdlo děložní,plicní brush,žlučové cesty,sekrety z bradavek,kůže,vývody slinných žlaz/

c/aspirací/lymfatické uzliny,slinné žlázy,štítná žláza,játra,cysty vaječníku a ledvin/

d/kompresí/veškerý peroperační materiál/ K barvení se používají metody dle Papanicolaoua,hematoxylin-eosin v barvícím automatu. Toto barvení se doplňuje barvením dle Giemsa-Romanowski,ev.i jinými.

Personální obsazení:

MUDr.Valerián Pavel-vedoucí lékař,atestace II.st.

Zádrapová Eva-laborantka ,PSS z histologie,cytotechnologický kurz

Všichni pracovníci dále dbají na svůj odborný růst

...........................

Vzorky:

Každý vzorek zaslaný na histologické a cytologické vyšetření musí být řádně označen jménem,RČ,oddělením a zaslán spolu s průvodním listem. Průvodní list musí povinně obsahovat: příjmení a jméno Rč,datum narození kod zdravotní pojišťovny IČP a odbornost zadávajícího lékaře předmět vyšetření,kl.dg. datum,razítko a podpis Údaje mohou být doplněny: popisem odebraného materiálu předchozí histol.vyšetření Veškeré údaje musí být čitelně vyplněny! Materiál musí být ihned po odběru vložen do dostatečně velké láhve se širokým uzávěrem a úplně ponořen do fixační tekutiny/10% formalín/.Nádoba musí být řádně uzavřena,aby nedošlo k vylití fixační tekutiny Naší svozovou službou je pak dopraven do laboratoře.

...........................

Archivace:

Bioptické a cytologické preparáty jsou archivovány po dobu 5let v archívu, bločky po dobu 10 let. Archivace průvodek je v tištěné podobě uchovávána po dobu 5let a v elektronické podobě v počítači neomezenou dobu. Na vyžádání jsou archivovaná skla i bloky zapůjčovány na vyšší pracoviště k dalším čtením a specializovaným vyšetřením.

  • undefined Štěchovice 1352, 76701, Kroměříž
  • phone +420573343922

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2011

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informací